Ekonomi

2 milyon çocuk çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre çocukların yaptıkları her iş, yok edilmek istenen çocuk işçiliği kategorisine girmiyor. Çocuk işçiliği nedir, ne değildir  önce onu tanımlayalım. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı tanıma göre çocukların sağlıklarına, kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine zarar vermeyecek, genellikle tatil zamanlarında yer aldıkları ve cep harçlıklarını çıkardıkları işler çocuk işçiliği tanımına girmez Aksine bu çalışma hem çocuklara harçlık sağlar, hem aile bütçesine katkıda bulunur hem de çocukların gelecekteki iş hayatına dair beceriler ve bilgiler edinmesine katkı sağlar. Çocuk işçiliği ise, çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını azaltan, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilerken eğitimlerine devam etmelerini engelleyen işlerde çalışmaları olarak tanımlanıyor. Çocuk işçilerle ilgi en ciddi şekilde şunlar söylenebilir; işçilik çocukları köleleştirirken, ailelerinden uzaklaşmalarına sebep olur, tehlikelere ve hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. Belirli işlerin çocuk işçiliği sayılıp sayılmayacağı, çocuğun yaşına, yapılan işin türüne, harcanan vakte ve gerçekleştiği koşullara göre değişir. Dünyada çocuk işçiliği verilerine bakılacak olursa, çalışan çocukların sayısı 2000 yılından beri üçte bir oranında azalarak 246 milyondan 168 milyona indi. Fakat Türkiye’de Genel – İş Sendikası’nın yayınladığı rapora göre çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Daha da kötüsü kayıt dışı çalıştırılan bu çocukların 2016 yılında 56’sı iş kazalarında hayatlarını kaybetti. Yine aynı raporda 15 yaş altındaki tarımsal aanlarda mevsimlik çalışan çocuklara dair veriler bulunmuyor.2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan çocuk işçilerin sayısının 401 bin 464 olarak açıklandığı raporda, Aralık 2016 verileri çocuk işçi sayısını 1 milyon 170 bin olarak açıklıyor. Her 10 çocuktan 8’i ise kayıt dışı çalıştırılıyor. Türkiye’deki çocukların çalışma sebebi ise ağırlıklı olarak hane halkı gelirine katkıda bulunmak olarak gösteriliyor.


Dünyada çocuk işçiliği
Dünyada çalışan çocukların sayısı 2000 yılından bu yana üçte bir azalarak 246 milyondan 168 milyona indi.  Bu çocukların yaklaşık 85 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyorlar.  Çocuk işçi sayısının en fazla olduğu bölgeler Asya ve Pasifik’tir. Bununla birlikte, Sahra Güneyi Afrika çocuk işçiliğinin en yaygın görüldüğü bölgedir. Latin Amerika ve Karayipler’deki çocuk işçi sayısı 13 milyon,  Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ise 9,2 milyondur . Tarım, çocuk işçiliği açısından açık ara en başta gelen sektördür ancak hizmet ve sanayi sektörlerindeki çocuk işçiler de önemli bir nicelik oluşturmaktadır ve bu çocukların çoğu kayıt dışı ekonomide çalışmaktadır. Erkek çocuklar arasında çocuk işçiliği 2000 yılından bu yana yüzde 25 azalırken kız çocuklarda bu azalma yüzde 40’tır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı